2020-05-20 13:13:36

Obavijest roditeljima – upis i ispis iz izbornih predmeta

 

Poštovani roditelji i dragi učenici,

sukladno čl.27 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odgojno-obrazovni standard učenika čine obvezni i izborni predmeti.

Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 10. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.

Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost oba roditelja.

Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

ZAHTJEV ZA ISPIS IZ IZBORNOG PREDMETA

Iznimno, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

Učenici u našoj školi mogu odabrati neki od izbornih predmeta u šk.god. 2020./2021.:

- Vjeronauk: od 1. razreda

- Njemački jezik: od 4. razreda

- Informatiku: od 1. do 4. razreda

- Informatiku: od 7. do 8. razreda

U prilogu možete pronaći ankete za:

- izborni predmet Informatika od 2. do 4. razreda

- izborni predmet Informatika od 7. do 8. razreda

- izborni predmet Njemačkog jezika za 4.r.

- izborni predmet Njemačkog jezika za ostale razrede.

Sve ankete bit će dostupne do 11. lipnja 2020.g. do 17 sati.

ANKETA 1     ANKETA 2     ANKETA 3     ANKETA 4

Molimo vas da dobro promislite  jer će nakon izjašnjavanja biti potrebno popuniti Obrazac za upis koji će se po naknadnoj obavijesti razrednika/ice potpisan od strane oba roditelja donijeti u Školu.


Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković