2020-03-15 16:59:33

KORIŠTENJE CARNETOVA WEBMAILA

U slučaju da buduća komunikacija bude moguća samo putem e-pošte, donosimo kratku uputu kako koristiti Carnetov webmail s korisničkim podatcima koje su učenici dobili od Škole. Uvjet za prijavu je valjana adresa u obliku ime.prezime@skole.hr i pripadajuća lozinka. Valjanost adrese i lozinke možete provjeriti putem poveznice https://provjera.skole.hr. Uvjet za korištenje Carnetova webmaila ne ovisi o prijavi u sustav Office365. 

U tražilicu bilo kojeg preglednika upišete Carnet webmail, kliknete na poveznicua CARNET Webmail i onda u okvir za prijavu upišete adresu i lozinku (kojima se prijavljujete i na e-Dnevnik).


Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković