2020-02-20 21:41:08

Međunarodni dan materinskoga jezika (21. veljače)

Svake godine 21. veljače podsjetimo se na važnost jezika koji zovemo materinskim. Tim jezikom služimo se najbolje i najpreciznije – jer je u nas usađen od naših početaka. Riječ je o jeziku kojim bismo trebali moći izraziti najširi raspon vlastitih misli, najnježnije nijanse svojih emocija. Materinski jezik je blago prema kojemu se svaki čovjek mora odnositi s ljubavlju i poštovanjem. Zahvaljujući njemu možemo učiti druge jezike, stjecati znanja i iskustva. U težnji čovjeka da spozna svijet, materinski jezik stoji na početku kao neosporni uvjet.

Ovaj nadnevak u našoj školi obilježen je radionicama stvaralačkoga pisanja na zavičajnom jeziku. Učenici 6.a, 6.b, 7.a, 8.a i 8.b sa svojim učiteljicama hrvatskoga jezika Ivanom Vatović i Marinkom Jurković pisali su poeziju i prozu na zavičajnom ikavskom govoru. Njihove najbolje radove izložili smo na velikom panou u predvorju škole i ukrasili ih slovima glagoljice koja su izradili Mali glagoljaši naše škole.

 

 

 

                                                          ****

„Čovjek koji ne poštuje svoj jezik i baštinu ne poštuje ni svoj narod, a tko ne cijeni svoj narod ne cijeni ni svoju mater jer mati daje materinski jezik. Materinski je jezik Hrvata kao jedina mati koju se ne može i ne smije ni prodati, ni kupiti, ni preimenovati.”                                                                            (A. Bagdasarov)

 


Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković