2018-10-04 06:02:42

Međunarodni dan zaštite životinja

Međunarodni dan zaštite životinja obilježava se svake godine 4. listopada. Posvećen je pravima životinja i njihovu blagostanju s posebnim naglaskom na odnos  čovjeka prema  životinjama te važnosti svih životinja za život na Zemlji.

Prvi je put ovaj nadnevak obilježen 1931. godine tijekom konvencije ekologa u Firenci s namjerom da se upozori na ugrožene životinje. Udruge za zaštitu životinja diljem svijeta obilježavaju taj dan kako bi upozorile ljude na probleme životinja te ih potaknule na razmišljanje o svom odnosu prema njima. Pod geslom da je Svjetski dan životinja posebna prilika za svakoga tko skrbi o životinjama, misija je ovog spomendana proslaviti životinjski svijet, priznati različite uloge koje životinje imaju u čovjekovu životu te posvijestiti i biti zahvalan što životinje obogaćuju čovjekov život. Cilj je Svjetskog dana životinja poboljšati standarde životinjskog blagostanja širom svijeta pružanjem potpore i sudjelovanjem pojedinaca, grupa i organizacija koje skrbe o životinjama.   Ministarstvo poljoprivrede RH predložilo je zakon o zaštiti životinja,  a poseban naglasak u njemu je stavljen na zabranu usmrćivanja napuštenih životinja te osnivanje no-kill skloništa u svakoj županiji. Zakonom se propisuje: - zabrana neodgovarajućih postupanja prema životinjama: npr. bacanje petardi na životinje, držanje stalno vezanih pasa i sl. - zaštita kućnih ljubimaca tijekom njihovog uzgoja, držanja, prometa i prodaje te kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca   U našoj školi obilježili smo Međunarodni dan zaštite životinja prigodnim plakatom u holu škole. Na satu prirode s učenicima šestih razreda obrađene su prigodne teme. Učenici su se upoznali s vrstama i karakteristikama životinja našeg područja.                                                  Katica Salacan i Aktiv biologije  

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković