2018-10-01 10:57:36

MEĐUNARODNI DAN DJETETA

Međunarodni dan djeteta podsjetnik je javnosti na dječja prava. Što su prava djeteta?

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1989. godine donijela Konvenciju o pravima djeteta. Konvencija je dogovor između zemalja kojim se djeci gdje god žive, garantiraju ista prava. Vlade i organizacije za skrb djece imaju zadatak osigurati svoj djeci na svijetu život dostojan djeteta, život u kojem će se poštovati osnovna dječja prava i život u kojem će djeca biti samo djeca.

U skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda osnovna dječja prava su:

pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard) razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet) pravo sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama) pravo zaštite od zlostavljanja zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:                          

Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite te zdravstvene preventive i medicinske njege. Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim manifestacijama. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno obrazovanje. Jednako tako mora im se osigurati posjet školama da bi ih mogle dalje obrazovati. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, slobodno izražavanje i budu saslušani Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji i odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni. Djeca i mladi imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković