2018-09-27 22:14:04

UČENJE ŠAHA

Učenici i učenice,

Nova šahovska godina kreće u subotu 29.09.2018. godine u 10 sati. Za šah je potrebno prije svega želja, upornost i znanje.

Hrvoje Šimović, psiholog


Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković